Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til WilliamDam.dk på tlf.nr. 5696 4600 eller support@williamdam.dk

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - https://ec.europa.eu/odr

LINKS TIL EKSTERNE SIDER